СДРУЖЕНИЕ „ЕЛИТА”

Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Елита” е създадено през ноември 2012 година във Велико Търново, с Председател Петя Василева, вписано в Окръжен съд В. Търново на 28.11.2012 год. в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

 

Основен приоритет на Сдружение „Елита” е популяризирането на българското изкуство, култура и спорт в страната и чужбина. За тази цел се организират музикални концерти, фестивали, международни, регионални и национални конкурси, симпозиуми, празници на песента, рисуването и танците; мюзикъли, турнета в страната и чужбина, образователни прояви в областта на изкуството и културата, и много други.

 

Екипът на сдружение ”Елита” работи по осъществяване на контакти и намирането на съдействие от ръководни лица, правителствени и неправителствени организации в името на целите на сдружението. Това включва международно партниране и сътрудничество със сродни организации.

Oсновна цел на сдружението е да открие и даде път на млади таланти, певци и инструменталисти, и да подпомогне тяхното развитие. За нас е важно у всяко дете да бъдат изградени певчески и сценични навици, правилна дикция, артикулация, разширяване на диапазона, сценично поведение и т.н. Поради това се стараем да привлечем най-добрите специалисти за работа с талантливи деца, които да приспособят талантите към голямата сцена и да им осигурят необходимата морална и материална подкрепа.

 

Работата с децата е индивидуална и е разделена по възрастови групи:

  • до 6 години
  • от 6 до 14 години
  • от 14 – 18 години
  • навършили пълнолетие лица

skan-3-page-001